Predajňa Stonožka v Poprade bola presťahovaná na ulicu 1. mája č.3 (bývalé hračkárstvo).